1. Besjoch de dia's en klik op dizze ynfoloefening
  2. Meitsje  dêrnei dizze fragen